balk

HamansBlocks

Levenstestament

Een normaal testament werkt pas vanaf het moment van overlijden. Maar wat als u wegens ziekte, dementie, of een ernstig ongeluk (tijdelijk) niet meer in staat bent uw belangen zelf te behartigen; wie bekommert zich dan over uw lijf, uw leven, uw vermogen of uw bedrijf?

Als u niets hebt geregeld, kan de familie de kantonrechter verzoeken een bewindvoerder, een mentor of een curator te benoemen die de zaken voor u regelt. Maar als u liever zelf de regie houdt, is het verstandig een zogeheten levenstestament op te stellen.

HamansBlocks kan uw levenstestament opmaken. Hierin kunt u regelen hoe u wilt dat belangrijke zaken tijdens uw leven moeten worden geregeld voor het geval u niet meer zelf alle zaken kunt regelen. U kunt hier denken aan zaken ten aanzien van uw vermogen: uw woning, uw bankrekeningen, uw inboedelgoederen of sieraden. Maar ook zaken ten aanzien van uw verzorging, wilt u bijvoorbeeld thuis verpleegd worden of liever naar een verpleeg- of verzorgingstehuis overgebracht worden? En wat moet er met uw huisdieren gebeuren? Wie mag over uw medische behandelingen beslissen?