balk

HamansBlocks

Overig

Naast de hierboven gemelde zaken kunt u ook op andere gebieden een notaris nodig hebben voor uw huis, vooral in Amsterdam. HamansBlocks heeft een bijzondere expertise in de Amsterdamse onroerendgoedpraktijk; op het gebied van erfpacht, (wijziging van) splitsingen van appartementsrechten, zaken met betrekking tot gemeenschappelijke eigendom, economische eigendom en vestiging van erfdienstbaarheden.