balk

HamansBlocks

Estateplanning

Niemand betaalt graag te veel belasting. Door middel van estate planning kunnen wij ervoor zorgen dat uw vermogen fiscaal op een zo gunstig mogelijke manier naar de volgende generatie over gaat. Het gaat vooral om maatregelen die u kunt nemen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Dit doen wij door advies over schenkingen, het opstellen van een fiscaal zo gunstig mogelijk testament en het wijzigen of opstellen van huwelijksvoorwaarden. Bij estate planning heeft u te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en (inkomsten) belastingrecht.