balk

HamansBlocks

Levering

Het tekenen van de uiteindelijke akte van levering, u wordt eigenaar van de woning! Een belangrijk moment in uw leven, een moment waar een heel juridisch proces aan ten grondslag ligt. Een proces dat wij graag tot een goed en feestelijk einde brengen.