balk

HamansBlocks

Koopovereenkomst

Van oudsher wordt bij de Amsterdamse vastgoedpraktijk de koopakte door de notaris opgesteld en ook in het bijzijn van de notaris ondertekend. Dit is bij uitstek het moment om alles goed met elkaar door te nemen en zo de eventuele problemen in een vroeg stadium te signaleren en met elkaar op te lossen.