balk

HamansBlocks

Familierecht

Het familierecht omvat alle juridische aspecten verbonden aan samenleven, huwelijk, kinderen, familie, erven, afwikkelen van nalatenschappen, schenken en het overbrengen van vermogen naar de volgende generatie/familie. HamansBlocks is van oudsher specialist op dit gebied en is creatief in het bieden van oplossingen voor gecompliceerde familieverhoudingen.

Lees hier meer over: