balk

HamansBlocks

Testamenten

Door het opstellen van een goed testament kunt u uw erfgenamen veel narigheid besparen, zowel voor praktische zaken als op het fiscale gebied. HamansBlocks adviseert u graag bij het opstellen van een optimaal testament, voor u en uw erfgenamen. In een testament kunt u onder andere regelen:

  • wie uw erfgenamen zijn;
  • wie specifieke goederen (inboedel, sieraden, huis) krijgt;
  • regelingen in verband met vererving aan kinderen van gescheiden ouders, gehandicapte kinderen, drugs- of alcoholverslaafden;
  • wie voogd(en) wordt/worden over minderjarige kinderen;
  • wie bewindvoerder wordt over de erfdelen;
  • bescherming van het erfdeel van uw kind tegen eventuele echtscheiding bij uw kind;
  • wie uw nalatenschap na uw overlijden mag afwikkelen (executeursbenoeming).