balk

HamansBlocks

Tarieven erf- en schenkbelasting 2018

2018-05-29 2:03

Download de tarieven: tarieven erf- en schenkbelasting 2018

hamansblocks logo

 

 

TARIEVEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2018

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 Partners en kinderen Tariefgroep 1A Kleinkinderen Tariefgroep 2 Overige verkrijgers
€ 0 – € 123.248 0                       10% 0                     18% 0                    30%
€ 123.248 en hoger 12.324             20% 22.184               36% 36.974               40%

Vrijstellingen erfbelasting

artikel 32-1-4-a (partner): € 643.194

artikel 32-1-4-b (invalide kind): € 61.106

artikel 32-1-4-c (kind): € 20.371

artikel 32-1-4-d (kleinkind): € 20.371

artikel 32-1-4-e (ouder): € 48.242

artikel 32-1-4-f (overige verkrijger): € 2.147

artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie): € 166.161

Vrijstellingen schenkbelasting

artikel 33-5 (kind): € 5.363

artikel 33-5-a (verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij): € 25.731

artikel 33-5-b (verhoging kind 18-40 jaar; studie): € 53.602

artikel 33-5-c (verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning): € 100.800

artikel 33-7 (overige verkrijger): € 2.147

artikel 33-7 (overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning): € 100.800

artikel 82a lid 1 (overgangsrecht eigen woning; vóór 2010) € 27.871

artikel 82a lid 3 (overgangsrecht eigen woning: 2015-2016): € 47.198

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.071.987 (artikel 35b lid 1 SW)

Vermogen in box 3 (na aftrek heffingsvrij vermogen van € 30.000,-) Rendement
             0            70.800     2,02%
  70.800          978.000    4,33%
978.000         en hoger    5,38%