balk

HamansBlocks

Tarieven erf- en schenkbelasting 2017

2017-01-03 1:05

Download de tarieven: tarieven-erf-en-schenkbelsting-2017 Logo HamansBlocks

 

 

 

TARIEVEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2017

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 Partners en kinderen Tariefgroep 1A Kleinkinderen Tariefgroep 2 Overige verkrijgers
€ 0 – € 122.269 0                       10% 0                     18% 0                      30%
€ 122.269 en hoger 12.226           20% 22.008               36% 36.680             40%

Vrijstellingen erfbelasting

artikel 32-1-4-a (partner): € 638.089

artikel 32-1-4-b (invalide kind): € 60.621

artikel 32-1-4-c (kind) € 20.209

artikel 32-1-4-d (kleinkind) € 20.209

artikel 32-1-4-e (ouder) € 47.859

artikel 32-1-4-f (overige verkrijger): € 2.129

artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie): € 164.842

Vrijstellingen schenkbelasting

artikel 33-5 (kind): € 5.320

artikel 33-5-a (verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij): € 25.526

artikel 33-5-b (verhoging kind 18-40 jaar; studie) € 53.176

artikel 33-5-c  (verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning) € 100.000

artikel 33-7 (overige verkrijger) € 2.129

artikel 33-7 (overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning) € 100.000

artikel 82-a lid 1 (overgangsrecht eigen woning; vóór 2010)  €  27.650

artikel 82-a lid 3 (overgangsrecht eigen woning: 2015-2016) € 46.824

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.063.479 (artikel 35b lid 1 SW)